Loading...

Outsourcing

OutSourcing

เราจัดสรรเลือกหาบุคลากรที่ดี มีคุณภาพให้ตรงกับงานของคุณ ในสายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น programmer .net ,JAVA,SA,Tester,Network เรามีความใส่ใจ ความพร้อมและความชำนาษในสายงานทำให้เรามั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการคัดสรรพนักงานเพื่อให้ได้พนักงานที่มตรงกับความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัวและลดต้นทุนในการบริหารงานบุคคล ลดเวลาในการสัมภาษณ์หลายๆคนแต่ยังไม่ตรงกับที่ต้องการสักที มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้คนตรงงาน ได้งานตรงใจ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายSite ReferenceOutSourcing
OutSourcing