เกี่ยวกับเรา

บริษัท โครนอส โซลูชั่นส์ จำกัด เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจและความภูมิใจ จากการที่ได้ทำงานในแวดวงโปรแกรมเมอร์มานานกว่า 8 ปีทำให้รู้จักงานต่างๆในด้าน IT เป็นอย่างดี อีกทั้งยังรู้จักและสนิทกับโปรแกรมเมอร์เก่งๆที่เคยทำงานมาด้วยกันมากมาย จึงได้จัดตั้งบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพให้กับทางลูกค้า

บริษัท โครนอส โซลูชั่นส์ จำกัด (Cronos Solutions Co., Ltd.) ก่อตั้งเมื่อ : 21 เมษายน 2560 ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560065713